Przetarg na realizację zadania: „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu i autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Borkowicach”

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 1 do formularza oferty.

Załącznik nr 2 do formularza oferty.

Załącznik nr 3 do formularza oferty.

Załącznik nr 4 do formularza oferty.

Załącznik nr 4a do formularza oferty.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11.10.2019 r

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11.10.2019